Veiligheidsinitiatief van start: Platform Veilig Ondernemen (PVO) bezoekt bedrijventerrein Zenkeldamshoek

Platform Veilig Ondernemen (PVO) heeft op 4 april samen met Goor Collectief-voorzitter Henri Tijhuis, gemeente Hof van Twente, politie, brandweer en Omgevingsdienst Twente een bezoek gebracht aan bedrijventerrein Zenkeldamshoek. Samen hebben we gekeken hoe het ervoor staat met de veiligheid op het bedrijventerrein.

Het bezoek werd georganiseerd door de gemeente en PVO. Het doel was om in kaart te brengen hoe we samen de veiligheid op ons bedrijventerrein kunnen verbeteren. De gemeente en PVO hebben daarvoor een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen.

Het bezoek aan Zenkeldamshoek op 4 april geldt als startpunt voor een plan voor een ‘schoon, heel en veilig’ bedrijventerrein. Hierin komen maatregelen te staan als (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Wij hopen dat zoveel mogelijk bedrijven meedoen.

Bedrijventerrein Zenkeldamshoek is het eerste bedrijventerrein in de gemeente Hof van Twente waar PVO een bezoek aan heeft gebracht. Bedrijventerrein Delden volgt op 16 mei. De bedoeling is dat daarna ook andere bedrijventerreinen in de gemeente aan de beurt komen.

Scroll naar boven