Het Bestuur

Het Bestuur

Henri Tijhuis

Voorzitter
Voorzitter@goorcollectief.nl

Paul Reef

Secretaris
secretaris@goorcollectief.nl

Matthieu Beunders

Penningmeester
penningmeester@goorcollectief.nl

Goor Collectief, de historie en de voorzitters.

Het is 1 november 1988 als in zaal Lentelink (tegenwoordig De Bebsel) na twee jaar van intensieve voorbereiding Goor Collectief wordt opgericht. Direct sluiten zich 104 leden aan uit diverse ondernemingsgeledingen als detail, horeca, handel en industrie. Het bewijst dat de behoefte aan een overkoepelende ondernemersorgansatie groot is. Belangrijkste doel is de promotie van Goor, zowel regionaal als landelijk. Henk Meijerink is de allereerste preses.

Henk Meijerink (1988 – 2006)

In de beginfase van Goor Collectief zijn er twee grote speerpunten: de realisatie van het VEC (nu De Reggehof) en het opzetten van een groot Lentefeest op 2e Paasdag (nu het Bigbandfestival).

“Feitelijk was het simpel: er moest reuring komen!  We hebben ons als Goor Collectief enorm ingespannen om het VEC van de grond te krijgen op het Jalinkterrein, ook financieel. Dat lukte in 1994, mede ook omdat veel ruimtes werden gesponsord door onze leden. Daarnaast sloeg het Lentefeest op 2e Paasdag enorm aan. Er kwamen tienduizenden bezoekers als het weer goed was.

We begonnen in 1989 met de jaarlijkse verkiezing van de ‘Ondernemer van het Jaar’ en ook dat is nog altijd een  belangrijk evenement.

Daarnaast stond Goor Collectief in 1995 aan de basis van de ondernemersvereniging Hof van Twente. De contacten met zowel gemeente als pers waren altijd uitstekend waardoor de uitstraling snel groeide. Mede op intiatief van Goor Collectief werd de Grotestraat gerenoveerd met nieuwe luifels en andere bestrating.

Nog altijd draag ik Goor Collectief een zeer warm hart toe en probeer ik ze waar mogelijk de helpende hand te bieden.”

Roel Jochems (november 2006 – november 2015)

Als mede-oprichter Henk Meijerink in november 2006 aftreedt met het erelidmaatschap, is Roel Jochems (Metchem Recycling) zijn opvolger.

“In mijn tijd hebben we veel meer aandacht gevraagd voor de economie van de gemeente. Er was voor de eerste keer een economisch diner in de leegstaande ING-bank met wethouders en fractievoorzitters. Dat leidde tot wat nu het Ondernemersplatform is. Er kwam een centrumcoördinator, vooral om de leegstand aan te pakken. Ik vind het altijd nog jammer dat het Masterplan nooit is omarmd door de gemeente. Dat is wel het sein geweest om als Goor meer voet aan de grond te krijgen in de gemeenteraad. Vanuit dat oogpunt is samen met Historisch Goor de Stadsraad ontstaan.

De verkiezing voor de Ondernemer van het Jaar hebben we met elkaar ‘gedemocratiseerd’. Er werd altijd gekozen door een kleine groep, nu kon iedereen stemmen en kwamen er genomineerden. Dat is heden ten dage nog zo.

Eén van de hoogtepunten vond ik toch wel het in de wacht slepen van 1,5 miljoen euro IPC-subsidie voor Goorse bedrijven. Met dat zogeheten Innovatie-Prestatie-Contract hebben we veel bedrijven kunnen ondersteunen.”

Bart Wiegerinck (november 2015 – mei 2021)

In november 2015 geeft Roel Jochems het stokje over aan Bart Wiegerinck (Garage Wiegerinck).

“De leegstand in het centrum werd echt een pijnpunt. Daarom ben ik zo verheugd dat de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) nu is ingesteld voor het centrum. Het was een lang traject om dat voor elkaar te krijgen.

Een ander speerpunt was de verkeerssituatie in de Molenstraat. Ik kan niet zeggen dat ik 100 procent blij ben met de huidige situatie, maar mede door de inzet van Goor Collectief is het nu wel een stuk verbeterd.

Ik was ook erg blij met de wisselwerking die we hadden met de gemeente.  Die relatie was gewoon heel goed. Diezelfde verbindende rol was ook belangrijk naar de andere kernen in de Hof.

Doordat de gezondheid van mijn inmiddels overleden vader zienderogen achteruit ging en corona een grote impact had op ons bedrijf heb ik in het voorjaar van 2021 geen nieuwe termijn als voorzitter aangenomen.”

Henri Tijhuis (mei 2021 – heden)

Het is voorjaar 2020 als de wereld gevangen wordt genomen door het coronavirus. En juist in die periode neemt Henri Tijhuis (directeur TG Koeriers) de voorzittershamer over van Bart Wiegerinck, in mei 2021 om precies te zijn.

Tijhuis: “Natuurlijk is dat een rotperiode, eerst en vooral voor onze leden die daardoor getroffen worden. Het geeft ons wel de gelegenheid om te kijken naar andere dingen. Zo hebben we de statuten aangepast en afgestoft, die dateerden nog van de oprichting in 1988.

Bij mijn aanstelling heb ik gezegd dat ik Goor Collectief nog meer op de kaart wil zetten en de saamhorigheid tussen de ondernemers wil verstevigen. Da’s natuurlijk lastig als je bijna niets kunt organiseren. Toen ik Bart opvolgde stond er een goede organisatie en de contacten met de gemeente zijn nog steeds uitstekend. Het is zaak om dat verder uit te bouwen. Ik zou graag naar vijf bestuursleden willen in plaats van drie nu, om maar eens een voorbeeld te noemen.”

Geschiedenis

1988 Oprichting Goor Collectief
Vanuit de wens om meer gemeenschappelijk naar buiten te kunnen treden is Goor Collectief opgericht met dhr Meijerink als voorzitter (midden).

1994 Opening VEC
Direct vanaf de oprichting heeft de vereniging zich ingezet voor de bouw van het VEC. Er is een enorme lobby gevoerd door het bestuur om het VEC op de huidige locatie te realiseren.

1995 Oprichting Ondernemersplatform Goor
Goor Collectief is initiatiefnemer van de oprichting van het ondernemersplatform Hof van Twente met als doel om meer samen te werken op thema’s als recreatie en toerisme.

 

Scroll naar boven