Algemene Ledenvergadering 15 november 2018

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 15-11-2018
18:00 - 21:15

Categorieën


 

Op donderdag 15 november a.s. houdt Goor Collectief weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. We zijn te gast bij Grand café de Zon in Goor. Goor Collectief heeft gemeend er vooral een gezellige avond van te moeten maken met internationaal scheidsrechter Bas Nijhuis als gastspreker.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

18:00 uur inloop + warme hap

18:45 aanvang algemene ledenvergadering

19:45 – 20:00 afsluiting vergadering

20:15 Bas Nijhuis (ca 50 minuten)

21:10 Einde

Opmerking: tot 22.15 is de drank voor rekening van Goor Collectief. Daarna voor eigen rekening.

De agenda van de ledenvergadering luidt:

 1. Opening (aanvang 18:45 uur)
 2. Notulen Ledenvergadering van 9 november 2017 (op te vragen via secretaris@goorcollectief.nl)
 3. Financieel jaarverslag 2017
 4. Kascommissie
 5. Bestuursmutaties
  Herkiesbaar:
  Bart Wiegerinck (Voorzitter)
  Sander te Riet (Penningmeester)
  Te benoemen:
  Paul Reef (Secretaris)
  Niet herkiesbaar:
  Annemieke Post (alg. bestuurslid)
  Ronald Lindeboom (alg. bestuurslid)
  Huub Eijkelkamp (alg. Bestuurslid)
  Marloes Hemmelder (alg. Bestuurslid)
 6. Ontwikkelingen Hind / Detail / ZZP (door sectievoorzitters)
 7. Bekendmaking genomineerden “Ondernemer van het jaar 2018”
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Goor Collectief
Bart Wiegerinck (voorzitter)

Datum: Woensdag 15 november
Lokatie: Grand café de Zon, Kerkstraat 20  te Goor
Tijdstip inloop: 18:00 uur
Tijdstip programma: 18:45 uur

We zien u graag op 15 november!

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.