Goor Collectief en BIZ klimmen in de pen.

De onrust en ongenoegen over de lockdown worden steeds groter, ook binnen ondernemend Goor. Vanuit de verschillende lokale en regionale overheden wordt intussen actie ondernomen richting Den Haag. Om dit kracht bij te zetten hebben Goor Collectief en de BIZ vanmorgen een brandbrief (zie hieronder) gestuurd naar burgemeester Nauta. Zij heeft intussen laten weten onze input mee te nemen naar het Landelijk Veiligheidsberaad.

Geacht college,

Wij willen u laten weten dat de ondernemersvereniging Goor Collectief en Stichting BIZ, ongeacht het advies van het OMT, een langere lockdown zonder soepelere regels voor winkels en horeca onacceptabel vinden.

Het begrip voor de maatregelen neemt zienderogen af en er bereiken ons schrijnende verhalen. De rek is eruit, zowel mentaal als financieel. De compensatie die de Rijksoverheid uitkeert, is bij lange na niet voldoende. Ondernemers komen er (net) niet voor in aanmerking, of krijgen geen compensatie door bijvoorbeeld goede maanden oktober en november, waardoor het omzetverlies in een vierde kwartaal niet voldoende is voor compensatie. Maar men heeft dus wel veel minder omzet, met dezelfde, of zelfs hogere, kosten. Het beeld dat wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat dus niet zo is, is pijnlijk. Er resteren vaak hoge schulden voor deze ondernemers. De abrupte aankondiging van de winkelsluiting, juist in december, is hard aangekomen.

Als vertegenwoordigers van de ondernemers en winkeliers in Goor vragen wij u om bij de veiligheidsregio en/of het overleg van burgemeesters, en daarnaast bij het kabinet, aan te dringen op een mogelijkheid voor winkels, horeca, kappers en andere dienstverleners om op een veilige wijze verder te openen. De manieren waarop het veilig open kan zijn afgelopen jaar al vaker ingezet en hebben bewezen dat het kan.

Wij begrijpen de zorg voor de gezondheidszorg en willen ook zeker onze waardering voor deze sector en al deze mensen uitspreken! Maar het is tijd om naast de gevolgen voor de gezondheid ook naar de economische gezondheid te kijken en daarom zo snel mogelijk, dus per aanstaande vrijdag, toe te staan dat winkeliers, horeca, kappers en andere dienstverleners hun deuren weer veilig openen.

Waar nodig zijn wij vanzelfsprekend bereid om één en ander toe te lichten. Wij gaan er vanuit dat u deze noodkreet oppakt en zien uw gewaardeerde reactie graag tegemoet.

Namens de besturen van ondernemersvereniging Goor Collectief en BIZ

Paul Reef – voorzitter BIZ

Henri Tijhuis – voorzitter Goor Collectief

Scroll naar boven