Pandeigenaren Centrumgebied Goor: Maak gebruik van het Gevelfonds

Vorige maand is het startschot gegeven voor het Stadsarrangement in het centrum van Goor. Met een impuls van zowel de Provincie Overijssel en van de gemeente Hof van Twente (beiden investeren € 100.000 in het centrum worden acties uitgezet in 6 lijnen. Eén van de actielijnen is het instellen van een gevelfonds. Doel hiervan is om pandeigenaren in het centrumgebied te stimuleren hun pand weer te herstellen in de oude stijl, zodat er meer eenheid en sfeer ontstaat in het centrumgebied.

Er is een subsidie beschikbaar voor 10 panden, 50% van de kosten zijn subsidiabel met een max van €7.500

 

Ben je pandeigenaar en wil je weten of je gebruik kunt maken van deze regeling? Neem contact op met Bart Greven van de gemeente Hof van Twente: b.greven@hofvantwente.nl