College neemt advies Kerngroep Verkeersvisie Goor over

Verleggen Bunschotenstraat doorbraak voor beter bereikbaar Goor

 

Goor Collectief, de Stadsraad Goor en gemeente Hof van Twente zijn gezamenlijk tot een oplossing gekomen om de verkeersproblematiek in Goor te verbeteren. De oplossing houdt in dat de Bunschotenstraat wordt verlegd en aangesloten op de huidige T-splitsing Wheeweg-Molenstraat. De verlegde Bunschotenstraat komt over het voormalige terrein van Bouwens te lopen. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaren van deze grond om het terrein aan te kopen. Als de nieuwe Bunschotenstraat is gerealiseerd, wordt het zware vrachtverkeer uit de Molenstraat geweerd en kan het grootste gedeelte van de Molenstraat weer tweerichtingsverkeer worden. Met deze oplossing wordt het verkeer rondom de Molenstraat beter verdeeld en blijft de verkeersveiligheid gehandhaafd.

 

De betrokken partijen zijn tevreden over de bereikte overeenstemming en de voorgestelde oplossing. “Als de nieuwe Bunschotenweg op korte termijn wordt aangelegd, wordt de bereikbaarheid van Goor een stuk verbeterd,” vindt Ate Brunnekreef van de Stadsraad Goor. Bart Wiegerinck van Goor Collectief vult aan: “De toekomstige situatie betekent minder omrijden, een flinke verbetering voor Goorse ondernemers en hun personeel.”

Wethouders Scholten en Meulenkamp zijn blij dat via participatie deze oplossing is bereikt. “Door samen op te trekken en goed in gesprek te blijven, hebben we echt een doorbraak bereikt. De kerngroep heeft zich ingespannen voor een passende oplossing, wij konden hier snel op inhaken met de aankoop van de grond.”

De voorgestelde oplossing volgt het advies van de kerngroep. De kerngroep adviseert ook om zo spoedig mogelijk in overleg met de bewoners te gaan over snelheidsremmende maatregelen in de Molenstraat, Laarstraat, Posthuisstraat en Blauwververij. Doel is dat de snelheid in deze straten omlaag gaat en de straten minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer.

 

Aankoop Bouwens

De kerngroep bestaat uit Goor Collectief, de Stadsraad Goor en de gemeente, aangevuld met twee onafhankelijke adviseurs op het gebied van verkeer en participatie. Sinds de zomer van 2017 werkten zij aan een gezamenlijke oplossing. Het eindrapport met bevindingen en een advies is op 15 oktober aangeboden aan het college. Het college heeft deze week besloten het advies over te nemen. Daarnaast heeft het college met de eigenaren van het voormalige Bouwens-terrein in de afgelopen weken overeenstemming bereikt over de aankoop van het benodigde perceel.

De gewenste oplossing wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat, dan wordt de oplossing ook op korte termijn gerealiseerd.