Afronding advies over Molenstraat

Afronding advies over Molenstraat

Ruim een jaar geleden zijn we met een grote afvaardiging van GC in optocht naar de schoolfeestweide gereden om te protesteren tegen het eenrichtingsverkeer in de Molenstraat en het voornemen van de raad dat dat ook zo zou blijven. Dit heeft er voor gezorgd dat de wethouders ons signaal hebben opgepakt en er een kerngroep is opgericht om mee te praten en denken over de evaluatie van het eenrichtingsverkeer. Deze kerngroep bestaat uit de Stadsraad, de gemeente en GC, aangevuld met bewoners van de Molenstraat en onder begeleiding van verkeersadviesbureau (BVA) en participatiebureau (Over Morgen).

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd en hebben we veel overlegd en veel onderzocht. GC heeft zich open opgesteld, maar heeft wel altijd heeft ingezet op de terugkeer van tweerichtingsverkeer, bij voorkeur zo snel als mogelijk is. Een belangrijk uitgangspunt bij de start van het proces, was dat er een oplossing zou komen waar de gehele kerngroep zich in kon vinden.

Verlegging D.J. Bunschotenstraat als oplossing

Uiteindelijk heeft de zoektocht geleid tot een oplossingsrichting waar de gehele kerngroep zich in kan vinden; ‘scenario 3’; verlegging van de D.J. Bunschotenstraat. Dit betekent aanleg van een nieuwe weg over het voormalig TSB terrein, parallel aan de Bunschotenstraat. Zeg maar de Molenstraat vanuit richting Zenkeldamshoek ‘doortrekken en een eindje verderop aansluiten op de Bunschotenstraat’. (voor details van deze oplossing, zie o.a. de website www.verkeersvisiegoor.nl )                  Dit ‘scenario 3’ is voor GC een goede oplossing, want daarmee kan het tweerichtingsverkeer weer terugkeren in de Molenstraat.

Inloopavond over scenario 3

De kerngroep heeft voor de vakantie ‘scenario 3’ als oplossing aangedragen en hierop de meningen gepeild op een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. Er waren voorstanders van ‘scenario 3’, maar er werden ook kritische kanttekeningen en opmerkingen gemaakt. Wat hier vooral uit naar voren kwam was dat de meeste aanwezigen scenario 3 op zich een mooi compromis vinden tussen de voor- en tegenstanders van het eenrichtingsverkeer in de Molenstraat, maar dat een groot deel van de aanwezigen het tweerichtingsverkeer z.s.m. terug wil in de Molenstraat.

GC steunt achterban

GC heeft tijdens deze inloopavond en ook in de afgelopen vakantieperiode haar achterban gepeild, waaruit hetzelfde duidelijke signaal naar voren kwam. GC staat in deze achter haar leden en achterban. Dat houdt in dat GC ‘scenario 3’ ondersteunt, en op korte termijn tweerichtingsverkeer in de Molenstraat wil, inclusief de maatregel dat de Molenstraat verboden zal worden voor vrachtverkeer. Voor dat laatste bestaat ook draagvlak bij de leden van GC die vrachtwagens hebben. We hebben hierover meermaals overleg gehad met de Stadsraad; zij onderschrijven dezelfde punten als GC en we trekken hierin gezamenlijk op.

Komende 2 weken zullen de vervolggesprekken weer worden opgepakt, waarbij GC goede hoop heeft dat de kerngroep snel met een advies naar het college en de raad kan