Actieprogramma: Samen werken aan het centrum van Goor

 

Actieprogramma: Samen werken aan het centrum van Goor

Op 20 september hebben we samen met de Provincie Overijssel en de Gemeente Hof van Twente en Goor Collectief gezamenlijk de aftrap gegeven voor de start van het programma Samen werken aan het centrum van Goor.

Gedeputeerde Monique van Haaf namens Provincie Overijssel, wethouder Wim Meulenkamp en Goor Collectief voorzitter Bart Wiegerinck tijdens de aftrap van het actieprogramma                 

Het Actieprogramma zet in op concrete maatregelen op de volgende 6 actielijnen:

  • Instellen van een gevelfonds
  • Afbakenen van het centrumgebied (middels accenten in de openbare ruimte)
  • Aanstellen van een initiatief makelaar voor ideeën en stadscheques
  • Meer groen in het centrum
  • Verplaatsingssubsidie voor bestaande winkels naar het kernwinkelgebied
  • Creëren van een duurzame belevingsplek in het centrum

 

Voorzitter Bart Wiegerinck is erg blij met het programma: “We hebben veel werk verzet afgelopen jaren om het centrum levendig te houden. Voor ons is dit een geweldige stimulans. Met dit programma kunnen we concrete acties in gang zetten die zichtbaar worden in het centrum. We gaan dan ook het jaar 2019 benutten om de schouders er weer eronder te zetten en de BIZ (ondernemersfonds) opnieuw voorbereiden”.

Komende weken gaan we starten met het uitrollen van het actieprogramma. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

 

Lees meer …….

Verdere achtergronden over het actieprogramma: Samen werken aan het centrum van Goor

 

Verplaatsingssubsidie voor Ben en Johanna van Bel

 

Ben en Johanna van Bel van ZiT Meubelstoffering en woonwinkel JOOS hebben de eerste verhuischeque in ontvangst mogen nemen. Zij hebben de stap gezet om hun bedrijf en winkel te verplaatsen naar het centrum van Goor. Johanna: “Het was een spannend besluit en een hele investering om deze stap te zetten, maar na drie weken kunnen we al stellen dat we heel blij zijn met onze nieuwe plek in het centrum. We krijgen heel veel leuke reacties van mensen die nu spontaan langs lopen en dus ook volop ideeën krijgen om hun huis leuker te maken. We vinden het een mooi initiatief en we hopen dan ook dat meer ondernemers gaan volgen.”

 

Financiering van het programma

De projecten die voortkomen uit de actielijnen willen we over twee jaar hebben gerealiseerd. De kosten bedragen in totaal € 200.000 en worden gefinancierd door de Provincie en de gemeente Hof van Twente. Ook Goor Collectief draagt haar steentje bij door de inzet van de initiatiefmakelaar in de rol van Marriët de Beer-Eijkelkamp.

 

Programma Stadsbeweging van de Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel wil met het programma Stadsbeweging initiatieven ondersteunen van lokale ondernemers en inwoners die ambitie tonen en zich in willen zetten met actieplannen om een centrumgebied levendiger te maken. Het feit dat we blijven inzetten op een BIZ in het centrum van Goor en actiebereidheid en ambitie hebben getoond heeft ertoe bijgedragen dat de Provincie bereid is om te investeren.

 

Waarom investeert de gemeente in het centrum?

Met de gemeente hebben we een aantal jaren geleden ingezet op een compacter winkelgebied. Deze lijn wordt komende tijd steeds meer zichtbaar en zorgt voor meer focus op het centrum. Als Goor Collectief willen we in 2020 opnieuw inzetten op een BIZ. Dit actieprogramma helpt ons om te laten zien dat gezamenlijk investeren in een centrum loont.

 

Visie op het centrum

Met dit tweejarig durend actieprogramma zien we straks zichtbare veranderingen in het centrum. Hier zijn we blij mee, naast deze zichtbare veranderingen hebben we ook de wens om een integrale visie te hebben op het centrum. Een visie die gaat over kwaliteit van bebouwing, verbinding Weversplein en centrum, bestemmingen panden enz. Ook hier blijft Goor Collectief op inzetten.