HIND

Handel, Industrie, Nijverheid en Dienstverlening
De sectie Handel, Industrie, Nijverheid en Dienstverlening, kortweg Hind genoemd, is er voor (startende) ondernemers met een bedrijf op één van deze raakvlakken. Hind kan u binnen een goed ondernemersklimaat van grote dienst zijn om met collega’s uit de diverse branches van gedachten te wisselen. Dit gebeurt tijdens formele en zeker ook tijdens informele bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden hoog gewaardeerd en bieden de juiste opstap voor nieuwe en bestaande bedrijven om zich te presenteren met hun specifieke producten en/of diensten.

Hind probeert de uitwisseling van producten en diensten te stimuleren door ondermeer bedrijfsbezoeken te organiseren. Hierbij wordt een bedrijf in de gelegenheid gesteld middels een presentatie en/of rondleiding zijn bedrijf onder de aandacht te brengen. Ook wordt er al dan niet samen met de andere secties met regelmaat overleg gevoerd met de gemeente.