DETAIL & HORECA

De sectie Detail & Horeca houdt zich bezig met de belangenbehartiging van haar leden, detaillisten en horecaleden, in de breedste zin van het woord.

De sectie richt zich naast omzetstimulerende activiteiten op korte termijn op de promotie van het centrum van Goor in het algemeen. Als hecht collectief kunnen wij concurrerend zijn naar omliggende plaatsen en zijn wij in staat om onze eigen klanten aan ons winkelcentrum te binden en bovendien de instroom van klanten uit omliggende plaatsen te vergroten.

Andere zaken waar de sectie Detail zich door bundeling van krachten sterk voor kan maken zijn o.a.: optimale bereikbaarheid van winkels en parkeervoorzieningen, een aantrekkelijk verblijfsklimaat in ons centrum, vergroten uniformiteit in openings- en sluitingstijden, bespreken branche gerelateerde zaken, onderhouden contacten met instanties en gemeente, beveiliging/veiligheid en het bevorderen en onderhouden van onderlinge contacten tussen ondernemers.

Het is verheugend om te zien dat de overgrote meerderheid van de centrumondernemers lid is van onze vereniging. En zo hoort het ook! want alleen gezamenlijk kunnen wij, uw en onze doelstellingen bereiken.