Over Goor Collectief

Over Goor Collectief

Als belangenbehartiger zet Goor Collectief zich in voor haar leden en bevordert zij actief de onderlinge contacten en samenwerking. Daarnaast is Goor Collectief betrokken bij alle promotionele activiteiten en evenementen in Goor. Goor Collectief is actief, speelt in op actuele onderwerpen en werkt actief aan de gestelde doelen. Denkt u erover om lid te worden van Goor Collectief? Meld u dan nu aan voor een kennismaking en eventueel lidmaatschap.

DETAIL & HORECA

De sectie Detail en Horeca trekt door de bundeling van krachten gezamenlijk op door het organiseren van evenementen, het aankleden van het centrum, het organiseren van bijeenkomsten. Binnen de sectie zijn een aantal werkgroepen actief die samen werken aan een levendig centrum. Het is verheugend om te zien dat de overgrote meerderheid van de centrumondernemers lid is.

Lees meer »

HIND

De sectie HIND organiseert bedrijfsbezoeken en thema-avonden met als doel om elkaar beter te leren kennen en om te leren van elkaar. Daarnaast polst ze geregeld bij haar leden welke actuele thema’s er spelen en waarin gezamenlijk kan worden opgetrokken. Zo hebben een dertigtal HIND-leden een gezamenlijk innovatie subsidietraject succesvol met elkaar afgerond. 

Lees meer »

SENIOREN

De sectie Senioren is een gezellige, actieve betrokken groep leden van 55 plus, die hun onderneming hebben beëindigd of die een leidinggevende functie hebben bekleed. Er worden vijf bijeenkomsten georganiseerd. De senioren zijn actief als sparringpartner, draaien mee in diverse werkgroepen en worden dankbaar ingezet voor actuele projecten binnen Goor Collectief.

Lees meer »

Het bestuur van Goor Collectief

Goor Collectief is een in 1988 opgerichte ondernemersvereniging en kent een dagelijks bestuur. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene bestuursleden  en de sectievoorzitters van HIND en Detail & Horeca. Daarnaast draaien er verschillende werkgroepen die ervoor zorgen dat alle plannen die gemaakt worden uitgevoerd worden.

Lees meer »

KennisCollectief

Logo KenniscollectiefHet KennisCollectief is een onderdeel van Goor Collectief dat zich voornamelijk richt op vernieuwing, voorlichting en innovatieve oplossingen voor een beter vestigingsklimaat in Goor. Het KennisCollectief houdt regelmatig bijeenkomsten en lezingen waarin kennis en vernieuwing voorop staat.

Lees meer »

De Historie van Goor Collectief


1988 Oprichting Goor Collectief

Vanuit de wens om meer gemeenschappelijk naar buiten te kunnen treden is Goor Collectief opgericht met Henk Meijerink als voorzitter.

1994 Opening VEC
Direct vanaf de oprichting heeft de vereniging zich ingezet voor de bouw van het VEC. Er is een enorme lobby gevoerd door het bestuur om het VEC op de huidige locatie te realiseren.

1995 Oprichting Ondernemersplatform Goor
Goor Collectief is initiatiefnemer van de oprichting van het ondernemersplatform Hof van Twente met als doel om meer samen te werken op thema’s als recreatie en toerisme.

Lees meer »