Voortgang acties Commissies Detail

Terug naar nieuwsoverzicht

Voortgang acties Commissies Detail

Commissie Aanzien Centrum
Op 25 november is een ronde gelopen door het centrum, op basis hiervan zijn verbeterpunten genoteerd. We houden u op de hoogte van invoering en acties... • Commissie Beheer Panden
  Op 1 december is de volgende bijeenkomst. Hier worden de resultaten van het behoefte onderzoek gepresenteerd, er is een plattegrond gemaakt met beschikbare panden, eigenaren en prijzen en er wordt een map samengesteld met relevante informatie voor aankomende detaillisten.

  Commissie Gastheerschap
  Tijdens de ledenvergadering detail is dit onderwerp aangehaald, er liggen voor 2015 diverse plannen om samen met detaillisten en horeca aan de slag te gaan met lokaal gastheerschap. Belangrijk is dat we meer bezoekers gaan trekken naar het centrum. Hiertoe zal de behoefte gepolst gaan worden bij de detail- en horecaleden. Daarnaast is Cor Molenaar (Retail Specialist) door de gemeente uitgenodigd en heeft op 7 november eveneens verbeterpunten aangedragen. De punten die binnen onze mogelijkheden liggen zullen we ook gaan oppakken in 2015.

  Werkgroep Coaching
  Een aantal detaillisten heeft zich aangemeld voor een coachingstraject. Er wordt belangenloos gekeken hoe de detaillist omzet kan verhogen en bedrijfsvoering kan optimaliseren. Ook is accountantskantoor Rupert bezocht om te horen wat zij zien als verbeterpunten voor detaillisten. Belangrijk in deze tijd is een goede en actuele administratie, die online inzichtelijk is, zodat je snel kunt bijsturen. Ander belangrijk aandachtspunt is het aansturen van je winkelmedewerkers, zorg dat ze op de hoogte zijn van je doelstellingen en hier actief aan bijdragen. In 2015 willen we behoefte peilen bij alle detail- en horecaleden en op basis hiervan acties ondernemen. Wordt vervolgd! Indien u als detaillist/horeca lid informatie wilt over het coachingstraject, neem dan contact op met Annemieke Post: 06-54 995 940.

  Commissie Loyaliteit en Stadsbrede Webshop
  Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang om de loyaliteitspas in te voeren. Verwachting is dat in januari 2015 de pas operationeel is bij de Goorse detaillisten. Er wordt nu zorgvuldig nagedacht hoe de pas optimaal ingezet kan worden zodat het lokale aankopen gestimuleerd wordt. Ook de webshop zal eerste kwartaal 2015 de lucht ingaan.