Update Commissie Aanzien Centrum

Terug naar nieuwsoverzicht

Update Commissie Aanzien Centrum

Commissie Aanzien Centrum (CAC)
De Commissie Aanzien Centrum heeft als doel om adviezen te geven aan de gemeente om de uitstraling van het centrum te verbeteren, daarnaast coördineert zij lopende acties t.b.v. de uitstraling, denk bijv. aan de banieren en het vullen van de bloembakken enz.

De commissie bestaat uit Adolf Koster, Dinie Pierik, Gerrit Wissink, Henk de Leeuw, Toon van der Horst en Aida Winkelhorst. De commissie heeft foto's gemaakt en een actielijst van punten opgesteld die aandacht verdienen. Volgende stap is om samen met de gemeente rolverdeling en prioriteiten te bepalen. De gemeente heeft een traject in gang gezet met Cor Molenaar, een landelijke retailexpert, op basis van dit traject zal de commissie samen met de gemeente en Goor Collectief acties uitzetten en in gang zetten/coördineren.