Subsidie Ondernemend Noaberschap Ondernemersplatform

Terug naar nieuwsoverzicht

Subsidie Ondernemend Noaberschap Ondernemersplatform

Subsidie Ondernemend Noaberschap voor Platform Ondernemersverenigingen Hof van Twente

 Het Ondernemersplatform Hof van Twente, een samenwerking tussen de zes ondernemersverenigingen, waaronder Goor Collectief, met in totaal ca. 750 deelnemende bedrijven, heeft onlangs een subsidie toegekend gekregen van maar liefst € 19.500 van de Provincie Overijssel voor de regeling Ondernemend Noaberschap.

 

 

 • Met de toegekende subsidie, kan het Platform het versterken van het lokale ondernemersklimaat nog verder richting geven. Voorzitter Frans Schuitemaker: “We zijn heel blij met de extra verkregen middelen. Hiermee kunnen we als ondernemers nog meer inzetten op kennisdeling, inspiratie en samenwerking. Met de steeds groter wordende bereidheid van ondernemers om ook buiten de eigen kern samen te werken, versterken we de lokale en regionale economie. We zijn trots op de samenwerkende ondernemersverenigingen en bouwen dit uit waar mogelijk, want we hebben als inwoners en ondernemers belang bij een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat.”

   

  Het platform gaat met de subsidie inzetten op drie programmalijnen: Excelleren in marketing, profilering en gastheerschap, Excelleren in techniek en Excelleren in duurzame inzetbaarheid.

   

  In 2017 heeft het platform, samen met de gemeente Hof van Twente een ondernemersfonds gevormd, van waaruit gezamenlijke projecten worden gefinancierd. Het eerste gezamenlijke project is de invoering van de Hofpas, een gezamenlijke loyaliteitspas, waarmee de inwoner punten voor zichzelf spaart en een deel voor een favoriete vereniging. Doel van de Hofpas is dat de consument gestimuleerd wordt om lokaal te kopen bij onze ondernemers. Inwoners, ondernemers en verenigingen helpen zo elkaar om de leefbaarheid in onze kernen op peil te houden.

  Met deze financiële impuls van de provincie wil het Platform, samen met de gemeente, dan ook meer initiatieven gaan ontplooien. De deelnemende bedrijven zorgen samen voor bijna 15.000 banen in de Hof.