Stadsraad Goor geïnstalleerd

Terug naar nieuwsoverzicht
Stadsraad Goor geïnstalleerd

Stadsraad Goor geïnstalleerd

In de Reggehof in Goor is woensdagavond de Stadsraad Goor geïnstalleerd. De Stadsraad Goor, die in augustus 2015 is opgericht, bestaat uit een groep vrijwilligers. Die zet zich in om algemene belangen van de inwoners te behartigen. Daarbij staat leefbaarheid centraal. 

  • In de Reggehof in Goor is woensdagavond de Stadsraad Goor geïnstalleerd. De Stadsraad Goor, die in augustus 2015 is opgericht, bestaat uit een groep vrijwilligers. Die zet zich in om algemene belangen van de inwoners te behartigen. Daarbij staat leefbaarheid centraal. De Stadsraad is gesprekspartner van de gemeente Hof van Twente en spreekbuis voor de Gorenaren en daarmee een belangrijke schakel tussen Goor en het gemeentebestuur van de Hof van Twente. Oprichting van de Stadsraad, een autonome stichting, komt voort uit de keuze van de gemeente Hof van Twente lokale kernen meer zelfsturing te laten nemen.

    De belangrijkste taak van de Stadsraad is luisteren naar Gorenaren en inventariseren met welke verbeteringen de kern gebaat is. In die zin opereren we als ‘oren en ogen van de gemeente’. 

    Om die taak goed te kunnen uitoefenen, werken we samen met onder meer plaatselijke belangenorganisaties en verenigingen. Daarnaast zet de Stadsraad van tijd tot tijd activiteiten op touw om de banden met de achterban te versterken, het saamhorigheidsgevoel van de inwoners te bevorderen of informatie te verschaffen over onderwerpen die voor Goor van belang kunnen zijn.

    Meer informatie over de Stadsraad Goor kunt u vinden op: www.stadsraadgoor.nl