Centrum van Goor

Terug naar nieuwsoverzicht

Centrum van Goor

Op 12 januari heeft de Commissie Beheer Panden met meer dan 15 detail- en horeca-ondernemers gebrainstormd in het gemeentehuis over een levendig Goors Centrum. Het was een vruchtbare avond, met veel energie om samen met elkaar te bouwen. In februari zal een enquete uitgaan naar alle detail- en horeca-ondernemers, er is behoefte aan aanpak freeriders. Komende tijd willen we samen met de detail- en horecaleden bouwen aan ambassadeursschap voor Goor. Er hebben zich diverse detaillisten aangemeld voor de commissie, hier zijn we erg blij mee...  • Ook de Commissie Aanzien Centrum is in januari bij elkaar gekomen. Er zijn foto's gemaakt door de commissieleden en er zijn quick wins bepaald. Ook verbeterpunten die meer voeten in de aarde hebben zijn geïnventariseerd door de commissieleden. Volgende stap is dat we gaan bepalen hoe we samen met de gemeente hierin gaan optrekken. Verder gaan we in overleg met de Stichting Door en Voor Goor, deze stichting is eveneens erg betrokken bij het centrum van Goor.

    Ook de gemeente hecht groot belang aan levendige dorps- en stadskernen in de Hof van Twente. De gemeente ziet heel goed de landelijke ontwikkelingen in de dorps- en stadscentra, en heeft hiervoor Cor Molenaar (expert retail en centrumontwikkeling) gevraagd om een advies uit te brengen voor de Hofkernen. Hier zijn we als Goor Collectief erg blij mee! We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.