Business Collectief Goor van start

Terug naar nieuwsoverzicht

Business Collectief Goor van start

Op 21 april starten we met de sectie: BusinessCollectief Goor.

Lokatie: de Smidse Goor, inloop 19.30 uur

Waarom een BusinessCollectief?

We horen regelmatig de behoefte bij onze leden om het lokaal ondernemen te stimuleren. Nog meer elkaar weten te vinden en elkaar de bal toespelen. Elkaars netwerk delen en kijken waar we elkaar kunnen stimuleren en welke gezamenlijke kansen er zijn. Dit doen we natuurlijk al tijdens de reguliere bijeenkomsten van Hind en Detail en Horeca, maar bij het BusinessCollectief staat het actief bezig zijn met de business nog meer centraal. Ook ontstaat er meer kruisbestuiving door de maandelijkse bijeenkomsten.

 

 

 

 

 

 • Voor wie is Business Collectief Goor?

  BCG is voor iedereen die staat voor commitment naar collega bedrijven binnen Goor.
  Een ieder moet de intentie hebben de handel onder elkaar te stimuleren, binnen zijn of haar mogelijkheden. Daarnaast stellen de leden zich open om de collega bedrijven te promoten of aan te bevelen bij zijn/haar klanten en leveranciers.

  Branche-overlap en nieuwe leden.

  Bij veel gesettelde en succesvolle netwerkgroepen is er bescherming op de branche waarin hij/zij werkzaam is, bij ons niet! Onze mening is hoe groter het netwerk hoe meer kansen. Wel zullen wij bij aanmelding van een nieuw lid bekijken of hij/zij over voldoende netwerk beschikt of kan beschikken om een aanvulling te zijn binnen BCG. Dit zal worden beoordeeld door reeds bestaande leden en/of een persoonlijk gesprek.

  Wat doet BCG voor de leden?

  Van ons mag in ieder geval het onderstaande worden verwacht:

  • Maandelijkse bijeenkomst voor alle leden met formele en informele invulling
   op een vaste locatie. (zomervakanties uitgesloten).
  • Minimaal 1 gezamenlijk uitstapje per half jaar (2x per jaar)
  • Vermelding op eigen website, inclusief bedrijfspresentatie!

  Wat doen de leden voor BCG?

  Van onze leden verwachten wij:

  • Commitment
  • Aanwezigheid op maandelijkse bijeenkomsten, hoe meer mensen, hoe meer kansen.
  • Stimuleren onderling zaken doen
  • Openstellen van je zakelijk netwerk naar andere leden.

  Wat kost mijn lidmaatschap?

  De contributie voor BCG wordt per kalenderjaar aangegaan en bedraagt:

  • € 750,- exclusief BTW per jaar. (naast de contributie voor Goor Collectief)

  N.B. meldt een nieuw lid zich binnen het jaar aan dan zal zijn/haar lidmaatschap voor
  de resterende maanden van het kalenderjaar worden gefactureerd.
  (Voorbeeld: nieuw lid in juni = 7 maanden resterend = 7/12e van de contributie)

  Opzeggingen dienen voor 31 december van het lopende kalenderjaar te worden gemeld
  per email op info@businesscollectiefgoor.nl o.v.v. Opzegging BCG en uw naam.

  Bij opzegging vindt geen restitutie van de contributie plaats!

   

  Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.businesscollectiefgoor.nl