De Historie van Goor Collectief

De Historie van Goor Collectief

In Goor bestonden verschillende kleine straatgebonden winkeliersverenigingen. Om gemeenschappelijk naar buiten te kunnen treden met name naar de consument en naar de Gemeente toe zou er een overkoepelende Ondernemersorganisatie moeten komen. Twee jaar voorafgaande aan de oprichting was de initiatiefgroep Goor Collectief ontstaan. John Kuipers behoorde onder anderen tot de initiatiefnemers en hij, of beter gezegd zijn vrouw Ria kwam met het idee Henk te vragen als voorzitter, dit omdat Henk geen direct commercieel belang had in Goor en om die reden als onafhankelijk voorzitter boven de partijen zou kunnen staan. De oprichtingsvergadering vond plaats op 1 november 1988 in zaal Lentelink.

Bestuur Goor Collectief 2 november 19881988 Oprichting Goor Collectief
Vanuit de wens om meer gemeenschappelijk naar buiten te kunnen treden is Goor Collectief opgericht met Henk Meijerink als voorzitter.

1994 Opening VEC
Direct vanaf de oprichting heeft de vereniging zich ingezet voor de bouw van het VEC. Er is een enorme lobby gevoerd door het bestuur om het VEC op de huidige locatie te realiseren.

1995 Oprichting Ondernemersplatform Goor
Goor Collectief is initiatiefnemer van de oprichting van het ondernemersplatform Hof van Twente met als doel om meer samen te werken op thema’s als recreatie en toerisme.

1997 Herinrichting Grotestraat
Tijdens de herinrichting van de Grotestraat is er door nauwe samenwerking tussen gemeente en ondernemers een lobby gevoerd om de luifels te verwijderen van de 30 winkels om de uitstraling van het centrum te verbeteren.

2001 Fusie: Gemeente Hof van Twente
Na een jarenlange discussie over gemeentelijke herindeling is de totstandkoming van de Gemeente
Hof van Twente een feit. Eerste burgemeester: Mevrouw Ank Bijleveld.

2006 Nieuwe voorzitter
In 2006 treedt Henk Meijerink na 18 jaar voorzitterschap af als voorzitter Goor Collectief. Hij wordt benoemd tot erelid van de vereniging en wordt opgevolgd door Roel Jochems.

2008 IPC Subsidie
Als eerste ondernemersvereniging van Nederland krijgt Goor Collectief van het Ministerie van EZ een subsidie van zo’n 1,5 miljoen Euro. Er werken 30 deelnemers met elkaar samen om innovatieve projecten op te starten.

2008 Het BigBand Festival
Het BigBand Festival is in 2008 voor het eerst georganiseerd en behoort inmiddels tot een interregionaal topevenement, met optredens van de beste BigBands uit Nederland op diverse podia in het centrum. Bovendien zijn er bij alle horecagelegenheden Dixieland- en Bluesbands te horen en te zien.

2008 Oprichting KennisCollectief
Goor Collectief richt het Kennis-
Collectief op, met als doel om leden te inspireren en netwerkmogelijk-
heden te vergroten. De bijeenkomsten worden enthousiast ontvangen door de leden. In 2011 is Hofbreed 
besloten om de ondernemers in de Hof van Twente ook met elkaar te verbinden door de oprichting van Hofconnect.

2010 Masterplan Goor
Goor Collectief zet zich in om een lange termijn visie voor het centrum van Goor met ambitie neer te leggen. Dit resulteert in het Masterplan, waarvan de uitvoering start in 2013. Er komt een centrum-coördinator die ervoor zorgt dat plannen omgezet worden in daden.

2011 Start Economische werkgroep
Om de steeds nauwere samenwerking met de gemeente te optimaliseren is Goor Collectief voortrekker voor de vorming van de economische werkgroep, waarin van alle hofkernen de ondernemersverenigingen vertegenwoordigd zijn, evenals de gemeente. Het ondernemersloket, de bedrijfscontactfunctionaris en het optimaliseren van het aanbestedingsbeleid zijn zaken die de economische werkgroep opgepakt heeft.

2011 Winters Genieten
Om nog meer te genieten van de winterse sfeer in het Goorse centrum wordt jaarlijks het Winters Genieten georganiseerd door Detail en Horeca. Sfeerbepalers zoals vuurkorven, kaarslicht, pop-, kinder en gospelkoren, een horecaplein, een prijzenfestival, snert, warme chocola, oliebollen en glühwein, trekken massaal publiek uit de regio naar het stadshart om de winterse kerstsfeer te beleven.

2012 Open Bedrijvendag Goor
Met inzet van vele vrijwilligers organiseert Goor Collectief de eerste Open Bedrijvendag in Goor. Een druk bezocht evenement waar vele inwoners en omwonenden op af komen.

2013 Toekenning provinciale subsidie Webshop Goor
Als één van de eerste ondernemersverenigingen ontvangt Goor Collectief van de provincie een subsidie voor de bouw van een stadsbrede webshop, een initiatief waar 30 deelnemers zich voor aanmelden.

2014 Oprichting commissies
Om lange termijn doelen te realiseren worden commissies opgezet: Beheer Panden Centrum, Aanzien Centrum, Loyaliteit, Gastheerschap, Coaching. Een denktank wordt gestart om visie op lange termijn te ontwikkelen en de ambitie voor Goor te bepalen.

2014 Nieuwe kerstverlichting
De leden van Goor Collectief detail hebben zich ingezet om nieuwe kerstverlichting in het centrum te realiseren. Inwoners zijn blij met het resultaat. In combinatie met de boomverlichting is het sfeervol verblijven in het Goorse centrum.


2015-2020 Waarmaken Ambitie