Bestuur Goor Collectief

Goor Collectief is een in 1988 opgerichte ondernemersvereniging bestaande uit de volgende secties met elk een eigen bestuur:

 

Het algemeen bestuur bestaat uit het DB (Voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 leden) en de sectievoorzitters van HIND en Detail & Horeca.

  • Bart Wiegerinck, voorzitter
  • Huub Eijkelkamp, vice-voorzitter
  • Ronald Lindeboom, secretaris
  • Sander te Riet, penningmeester
  • Hans Harmsel, voorzitter HIND
  • René van Ommen, aanspreekpunt Detail en Horeca
  • Annemieke Post, bestuurslid, aanspreekpunt Detail en Horeca
  • Robert Redeker, bestuurslid
  • Matthieu Beunders, voorzitter sectie ZZP
  • Michiel van der Plas, voorzitter sectie BusinessCollectief Goor

 

Bart Wiegerinck Huub Eijkelkamp Goor Collectief Ronald Lindeboom Goor Collectief
Bart Wiegerinck,
voorzitter
Huub Eijkelkamp,
vice-voorzitter
Ronald Lindeboom, 
secretaris
Sander te Riet, 
penninmeester
Annemieke Post Goor Collectief Robert Redeker Goor Collectief
Annemieke Post,
algemeen bestuurslid
Robert Redeker,
algemeen bestuurslid

Hans Harmsel

Voorzitter Hind

René van Ommen

Aanspreekpunt Detail en Horeca

 

Doel van de vereniging

Goor Collectief spant zich in voor de belangenbehartiging van haar leden , met name naar de overheid en gemeente toe.Goor Collectief is nadrukkelijk betrokken bij alle promotionele activiteiten en evenementen in onze stad. Goor Collectief bevorderd de onderlinge contacten van de op de bedrijventerreinen gehuisveste ondernemingen, door 2 keer per jaar een bedrijven diner te organiseren, tevens wordt er op locatie 2 keer per jaar een bedrijvensoos gehouden.

Goor Collectief gaat over tot gezamenlijke acties zoals : Energieaankoop, bedrijfshulpverlening, verkeersvoorzieningen, beveiliging, public–relation activiteiten, oplossen van knelpunten, aanschaf netwerk van Defibrillatoren( AED ) .

Goor Collectief maakt deel uit van het Ondernemers Platform Hof van Twente , voor het behartigen van gemeenschappelijke belangen, met ondersteuning van het MKB en de KvK.

Stichting Stadspromotie Goor

Goor Collectief is oprichter en medebestuurder van de Stichting Stadspromotie Goor. Samen organiseren we jaarlijks diverse evenementen zoals het Lentefeest, de intocht van Sint Nicolaas en Winterwonderland. Kennisuitwisseling tussen ondernemers wordt actief gestimuleerd door ons Kennisnetwerk en door het organiseren van diverse managementtrainingen en symposia. Maar uiteraard staan ook regelmatig gezellige avonden en uitjes op onze agenda. Innovatie onder de leden wordt gestimuleerd door het aanbieden van subsidie mogelijkheden. De vereniging heeft in 2008, als eerste ondernemersvereniging van Nederland een subsidie van Senter Novem verkregen waardoor ongeveer 35 bedrijven ruim 1.5 miljoen Euro aan innovatie subsidie kunnen ontvangen.

Ondernemersplatform Twente

De ondernemersverenigingen uit alle kernen van de gemeente Hof van Twente werken samen in het Ondernemers Platform Twente voor het behartigen van gemeenschappelijke belangen, met ondersteuning van MKB Nederland en de Kamer van Koophandel. Door krachtenbundeling heeft onze vereniging een positieve uitstraling op het woon- werk- en leefklimaat van onze stad Goor en is een serieuze gesprekspartner voor het gemeentebestuur. 

Kortom, Goor Collectief is veel meer dan alleen maar een standaard ondernemersvereniging , zij heeft inhoud en toont steeds weer vernieuwend initiatief, initiatief met als doel leden te enthousiasmeren en stimuleren. Alleszins de moeite waard voor u als onderneming. Via onze vereniging kunt u uw zakelijke netwerk een impuls geven!

 

Meedoen? Meld u aan als lid