Algemene ledenvergadering Goor Collectief

Algemene ledenvergadering Goor Collectief

Voer uw naam in
Voer uw bedrijf in
Voer uw email in

Op donderdag 9 november a.s. houdt Goor Collectief weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. We zijn te gast in Zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20 te Goor.

U kunt zich aanmelden via deze link

De agenda van de ledenvergadering luidt:

 1. Opening (inloop vanaf 18:00 uur, aanvang vergadering om 18:30 uur)
 2. Notulen Ledenvergadering van 24 november 2016 en 8 januari 2017
  (op te vragen via secretaris@goorcollectief.nl)
 3. Financieel jaarverslag 2016
 4. Nieuwe leden
 5. Ontwikkelingen Hind / Detail / ZZP / Kunst & Cultuur
 6. Bestuursmutaties
  Aftredend als secretaris is Ronald Lindeboom. Het bestuur stelt Robert van der Reest voor als secretaris Goor Collectief. Ronald Lindeboom blijft algemeen bestuurslid.
 7. Verkiezing Ondernemer van het jaar
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering (uiterlijk 19:30 uur)

 Na afloop van de vergadering wordt door het team van De Bebsel uiteraard gezorgd voor een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Goor Collectief

Bart Wiegerinck (voorzitter)


Datum: Woensdag november
Lokatie: Zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20 te Goor
Tijdstip vergadering: 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

We zien u graag op 9 november!